Andreina Jolin - Mis Ionawr '19

Pump merch yw Andreina Jolin, o Iruña yng Ngwlad Y Basg. Mae ddwy ohonon yn dod yn wreiddiol o’r gwlad yna, a’r tair arall o America Ladin (Cuba, Mexico a Venezuela). Maent yn chwarau cerddoriaeth o bob ardal mewn gymysged gyffroes. Ffidil, gîtar, drymiau a phump llais yw’r sail eu perfformiad.

Yn ymuno â nhw yng Ngwesty’r Wynnstay ym Machynlleth (Nos Iau, 3ydd Ionawr) bydd Meinir Gwilym – nid oes angen ei chyflwyno – a chriw dawnus iawn o Fro Ddyfi: Cerys Hafana a’I thelyn deires, Alaw Fflur Jones yn canu, a Theulu Davalan o Ddinas Mawddwy. Ac bydd gyda ni gwestai arbennig syndod hefyd.
Yn ymuno â nhw yn Y Llew Coch, Dinas Mawddwy (Nos Wener 4ydd Ionawr) bydd Cerrig Camu - Gwilym Bowen Rhys, Iestyn Tynem Osian Morris, Nicolas Davalan, Cerys Hafana, ac Alaw Fflur Jones. Bydd Gai Toms yn ymuno â ni hefyd, fel gwestai arbenning.
Yn Nhafarn Y Dyfi Glantwymyn (Prynhawn dydd Sadwrn, 5ed Ionawr) bydd y band yn perfformio are u pen eu hunan, cyn symud ymlaen gyda’r nos i’w gig terfynol, yn Nhŷ-Siamas, Dolgellau. Yn ymuno â nhw yna bydd Blodau Gwylltion ac Osian Morris.

Y perfformiadau i ddigwydd yn

Date Venue Location
Nos Iau 3/1 Wynnstay Hotel Machynlleth
Nos Wener 4/1 Y Llew Coch Dinas Mawddwy
Dydd Sadwrn 5/1 Tafarn Y Dyfi Glantwymyn
Nos Sadwrn 5/1 Ty-Siamas Dolgellau

Taith yr ynysoedd
Tour of the islands

Mae ‘Blas o Gymru’ wedi mynd i deithio Inis Oirr ac Inis Meann (Ynysoedd Aran) a perfformio hefyd yn dinas Galway a Connemara, ym mis Medi 2018.
Ein perfformiadau oedd:

Date Venue Location
Thursday 13/9 The Crane Bar Gallway City
Friday 14/9 The Poteen Still Invern, Connemara
Saturday 15/9 Inis Oírr Aran Islands
Sunday 16/9 Inis Meainn Aran Islands

Cliciwch yma i fwynhau ein cerddoriaeth

Ortzadar Taldea!

Dawns a cherddoriaeth o Wlad y Basg

Dance and music from the Basque Country

Teithio Cymru mis Gorffenaf / Touring Wales in July

Ein perfformiadau oedd:

Date Venue Location
Friday 20/7 ‘Y Sesiwn Fawr’ festival Dolgellau, Gwynedd
Saturday 21/7 ‘Y Sesiwn Fawr’ festival Dolgellau, Gwynedd
Sunday 22/7 Tafarn Y Dyfi / Dovey Valley Hotel Glantwymyn, Powys
Wednesday 25/7 Oriel Plas Glyn-y-Weddw, art gallery and centre Llanbedrog, Gwynedd
Thursday 26/7 Amgueddfa Ceredigion Museum
Cabaret night
Aberystwyth, Ceredigion
Friday 27/7 Caffi Alys
‘Noson Lawen’ – meal, music & dancing
Machynlleth, Powys
Saturday 28/7 Neuadd y Pentref
Evening of Basque & Welsh music, food & dancing
Dinas Mawddwy, Gwynedd
Sunday 29/7 Y Gwernan
Basque & Welsh music, food & dancing
Dolgellau, Gwynedd

Noson Allan   Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Facebook

Zubiko Banda January / Ionawr / Urtarrila 2018

Alaw Fflur Jones (Machynlleth, Cymru) singer
Arrate Illaro (Orio, Euskal Herria) performance poet
Eider Manso Garmendia (Donostia, Euskal Herria) singer
Gwilym Bowen Rhys (Bethel, Cymru) singer, guitar, fiddle, harp
Iestyn Tyne (Pen Llyn, Cymru) singer, performance poet, fiddle
Izaro Garmendia (Astitz, Euskal Herria) accordion, alboka
Nicolas Davalan (Dinas Mawddwy, Cymru) bass, pipes
Osian Morris (Dolgellau, Cymru) singer. guitar, harmonica
Urko Arozena (Leitza, Euskal Herria) pipes, percussion.

Am fwy o wybodaeth Pam Lai?’ cliciwch yma

Ein perfformiadau oedd:

Tafarn Y Fic, Llithfaen, Gwynedd - Dydd Iau 11 Ionawr
Y Llew Gwyn, Tal-y-Bont, Ceredigion - Dydd Gwener 12 Ionawr
Tafarn Y Dyfi, Glantwymyn, Powys - Dydd Sadwrn 13eg Ionawr
Y Fari Lwyd, Mallwyd & Dinas Mawddwy, Gwynedd - Dydd Sadwrn 13eg Ionawr

"Partreiaeth o'r nefoedd!"                                    "Roedd y sioe yn arbennig - ddim angen gwell"                                    "Give me a bit more time, so next time I can get all my friends here!"                                    "We want the Basques back again"                                    "Nothing is diminished - the two cultures enhance each other"                                    "Dewch nol yn fuan!"                                    "Gwych, gwych, gwych!"                                    "Love the originality of it!"                                    "Perffaith - cadw 'mlaen = cymysg yn gret!"                                    "Amazing - full marke"                                    "Wow, what a treat.  I really, really enjoyed myself"                                    "Wedi joio, mas draw"                                    "Ardderchog!"                                    

Noson Allan   Cliciwch yma i weld mwy o luniau ar Facebook

Blas o Gymru, Hydref 2017

Taith un diwrnod ar ddeg yn cyflwyno blas ar Gymru drwy ddarlun, cerddoriaeth, cân a barddoniaeth, traddodiadol a chyfoes, i gynulleidfaoedd pedair o daleithiau Gwlad y Basg - a'r cwbl drwy gyfrwng y Gymraeg (ac ychydig bach o Fasgeg). Noddwyd y daith gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Adroddiad Blas ar Gymru

Wales Arts International

Yr amcan

Defnyddio caneuon, straeon a barddoniaeth i bontio rhwng pobl a chymunedau Cymru ac Euskal Herria - Gwlad y Basg. Wrth godi'r fath bont, prin bod angen unrhyw waith adeiladu gan mor debyg, mor gydnaws â'i gilydd, ydi diwylliannau'r ddwy wlad. Ac mae hi'n bont sy'n tyfu'n uwch ac yn fwy cadarn o hyd.

Y criw

Dyma ni'r trefnwyr, pedwar o Gymru a phedwar o Euskal Herria.

Cymru

Maureen Fairclough
Meic Llewellyn
Nicolas Davalan
Osian Morris

Euskal Herria

Ana Andueza
Igor Otxoa
Itziar Albes
Jurdana Martin Retegi

Am fwy o wybodaeth Pam Lai?’ cliciwch yma

Ac yn cefnogi mae yna fyddin o wirfoddolwyr brwdfrydig, ymroddedig a chreadigol o bob rhan o'r ddwy wlad.

Cysylltu â ni

ffôniwch ni: +44(0)1650 511778
dewch i'n gweld ni: Tafarn Y Dyfi (Dovey Valley Hotel), Glantwymyn, Machynlleth, Powys, SY20 8JZ